ترانه باشگاه استان قم اوقات شرعی خبرنگاران جوان

ترانه: باشگاه استان قم اوقات شرعی خبرنگاران جوان اوقات شرعی قم نیمه شب شرعی نماز صبح اذان ظهر

گت بلاگز اخبار اجتماعی عمر دولت یازدهم به ترمیم خرابی‌ها گذشت/ به کارگران هیچ دروغی نگفتیم ، ربیعی

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم روز جهانی کارگر گفت: در چهارسالی که گذشت تلاش کردیم تا خرابی‌های دولت گذشته را ترمیم کنیم و از این بابت به کار

عمر دولت یازدهم به ترمیم خرابی‌ها گذشت/ به کارگران هیچ دروغی نگفتیم ، ربیعی

ربیعی : عمر دولت یازدهم به ترمیم خرابی ها گذشت/به کارگران هیچ دروغی نگفتیم

عبارات مهم : کارگر

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم روز جهانی کارگر گفت: در چهارسالی که گذشت تلاش کردیم تا خرابی های دولت گذشته را ترمیم کنیم و از این بابت به کارگران هیچ دروغی نگفتیم.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم روز کارگر در مرقد امام راحل برگزار شد، گفت: در چهارسالی که گذشت تلاش کردیم تا خرابی های دولت گذشته را ترمیم کنیم و از این بابت به کارگران هیچ دروغی نگفتیم.

عمر دولت یازدهم به ترمیم خرابی‌ها گذشت/ به کارگران هیچ دروغی نگفتیم ، ربیعی

وی با بیان اینکه هنگامی که یک کارخانه خاموش می شود زندگی کارگران و بازنشستگان نیز به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد، گفت: در دولت یازدهم دیگر از این واکنش‌ها دولت قبل که پول ناچیزی به جیب مردم ریخته شود و در ادامه در ازاء زیاد کردن تورم تا پنج برابر این مبلغ به صورت هزینه از جیب مردم خارج شود، خبری نبود.

او ادامه داد : در این دوران شاهد آرامترین رابطه بین کارگر و کارفرما بودیم و در عین حال جهت دولت آینده برنامه هایی در پیش داریم که یکی از این برنامه ها تهیه مسکن کارگران است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم روز جهانی کارگر گفت: در چهارسالی که گذشت تلاش کردیم تا خرابی‌های دولت گذشته را ترمیم کنیم و از این بابت به کار

وزیر کار افرود: با وجود هزینه زیادی که خرج مسکن مهر شد ولی باری از روی دوش کارگران برنداشت. ما به دنبال حل مساله مسکن کارگران و بازنشستگان هستیم و بنا داریم که در آینده همه افراد و کارگران قراردادی و موقت نیز به دفترچه بیمه اجتماعی دسترسی پیدا کنند، در حقیقت هر ایرانی یک دفترچه داشته باشد امیدواریم در آینده کسی در کارخانه ها دچار اتفاق نشود و از حوادث کاسته شود.

او در انتها به برپایی مراسم در مرقد امام راحل اشاره کرد و گفت: امسال در این مراسم دوباره با امام عهد می بندیم و همچون امام که هرگز دروغ نگفت ما هم با راستی و درستی جهت بهتر زندگی کردن همه مخصوصا کارگران و بازنشستگان تمام توان خود را به کار می بندیم.

واژه های کلیدی: کارگر | کارگران | علی ربیعی | دولت یازدهم | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs