ترانه باشگاه استان قم اوقات شرعی خبرنگاران جوان

ترانه: باشگاه استان قم اوقات شرعی خبرنگاران جوان اوقات شرعی قم نیمه شب شرعی نماز صبح اذان ظهر

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی هوش مصنوعی صورت های مخفی زیر نقاب را شناسایی می کند

محققان با استفاده از هوش مصنوعی نوعی سیستمی ساخته اند که توانایی شناسایی افرادی با صورت های پوشیده شده است در نقاب یا عینک را دارد. 

هوش مصنوعی صورت های مخفی زیر نقاب را شناسایی می کند

هوش مصنوعی صورت های مخفی زیر نقاب را شناسایی می کند

عبارات مهم : سیستم

محققان با استفاده از هوش مصنوعی نوعی سیستمی ساخته اند که توانایی شناسایی افرادی با صورت های پوشیده شده است در نقاب یا عینک را دارد.

به گزارش مهر به نقل از ویرد، محققان سیستمی ساخته اند که توانایی شناسایی صورت های پوشیده شده است با عینک یا دستمال را دارد.

هوش مصنوعی صورت های مخفی زیر نقاب را شناسایی می کند

سیستم Disguised Face Identificationبا استفاده از شبکه هوص مصنوعی نقاطی روی صورت مشخص و هویت فرد را آشکار می کند.

می توان با کمک این سیستم به طور تدریجی مجرمان را شناسایی کرد.

محققان با استفاده از هوش مصنوعی نوعی سیستمی ساخته اند که توانایی شناسایی افرادی با صورت های پوشیده شده است در نقاب یا عینک را دارد. 

البته ساخت آن به نوعی نهایی جهت حق ناشناس ماندن افراد در فضای عمومی است و به همین علت دانشمندان راجع به آن هشدار داده اند.

آمارجیت سینگ محقق ارشد این پروژه در دانشگاه کمبریج می گوید: این فناوری جهت نیروهای پلیس و شرکت های مبارزه با مجرمان بسیار کارآمد است.

سیستم DFI جهت شناسایی صورت ها از شبکه عصبی یادگیری عمیق (نوعی هوش مصنوعی) استفاده می کند. به شبکه مذکور آموزش داده شده است تا تصویرهای افرادی که صورتشان را با عینک یا دستمال پوشانده اند، شناسایی کنند.

هوش مصنوعی صورت های مخفی زیر نقاب را شناسایی می کند

شبکه با اندازه گیری فواصل و زاویه های میان ۱۴ نقطه روی صورت تصویر فرد را بازسازی می کند.

واژه های کلیدی: سیستم | محققان | دستمال | شناسایی | استفاده | هوش مصنوعی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs