ترانه باشگاه استان قم اوقات شرعی خبرنگاران جوان

ترانه: باشگاه استان قم اوقات شرعی خبرنگاران جوان اوقات شرعی قم نیمه شب شرعی نماز صبح اذان ظهر

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری انتخابات اخیر صحنه ناکامی رسانه های بزرگ در برابر اینترنت بود / هادی خانیکی

هادی خانیکی،گفت: خواسته‌ها و مطالباتی در دوران انتخابات مطرح شد و به نظر من یکی از دلایل بلوغ جامعه کشور عزیزمان ایران همین بود که مردم با صراحت، نهایت ادب و با

انتخابات اخیر صحنه ناکامی رسانه های بزرگ در برابر اینترنت بود / هادی خانیکی

هادی خانیکی: انتخابات اخیر صحنه ناکامی رسانه های بزرگ در برابر اینترنت بود

عبارات مهم : سیاسی

هادی خانیکی،گفت: خواسته ها و مطالباتی در دوران انتخابات مطرح شد و به نظر من یکی از دلایل بلوغ جامعه کشور عزیزمان ایران همین بود که مردم با صراحت، نهایت ادب و با رعایت همه موازین قانونی حرف زدند و کاندیداها هم حرف هایشان را گفتند و در نهایت، مشخص ترین چیزی که در انتخابات بروز کرد غلبه خواسته ها و گرایش های اصلاح طلبانه و تامل خواهانه جامعه بود و عزم دولت هم جهت پیگیری آنها وجود دارد.

به گزارش ایلنا ؛ هادی خانیکی با ارزیابی نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری اخیر گفت: انتخابات اخیر غلبه رسانه های اجتماعی بر رسانه های بزرگ بود. جریان اصلاحات و اعتدال تلویزیون نداشت، رسانه های شرکت یافته و متکی به بودجه و شرکت دهی های وسیع را نداشت ولی خیلی خوب توانست در انتخابات فعال باشد. نقش آقای خاتمی در انتخابات هم معیار هست؛ چراکه جامعه در هر شرایطی به فکر و رویکرد او اعتماد دارد.

انتخابات اخیر صحنه ناکامی رسانه های بزرگ در برابر اینترنت بود / هادی خانیکی

هادی خانیکی (رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات) ، با اشاره به «حداقل مسئولیتی که امروز در برابر آقای روحانی و دولت بعد است» گفت: خواسته ها و مطالباتی در دوران انتخابات مطرح شد و به نظر من یکی از دلایل بلوغ جامعه کشور عزیزمان ایران همین بود که مردم با صراحت، نهایت ادب و با رعایت همه موازین قانونی حرف زدند و کاندیداها هم حرف هایشان را گفتند. و در نهایت، مشخص ترین چیزی که در انتخابات بروز کرد غلبه خواسته ها و گرایش های اصلاح طلبانه و تامل خواهانه جامعه بود و عزم دولت هم جهت پیگیری آنها وجود دارد.

خانیکی توجه دولت دوازدهم به خواسته های کسانی که به او رای داده اند را یکی از ضرورت ها خواند و گفت: جوانان، اقوام، گروه های سیاسی، گروه های اجتماعی، مدنی، نخبگان همه حرف هایشان را زده اند و جالب است که در این طیف می بینیم که عمده کسانی که بی دریغ از دولت حمایت می کردند کمتر به فکر منافع شخصی ارزش هستند. کسانی که حتی محدودیت های بیشتری در این دوره داشتند افرادی بودند که بیشترین حمایت ها را هم می کردند چون به فکر کشورشان و به فکر نظام و جامعه بودند.

هادی خانیکی،گفت: خواسته‌ها و مطالباتی در دوران انتخابات مطرح شد و به نظر من یکی از دلایل بلوغ جامعه کشور عزیزمان ایران همین بود که مردم با صراحت، نهایت ادب و با

این نویسنده و پژوهشگر علوم ارتباطات با بیان اینکه «سطح دوم کسانی هستند که به آقای روحانی رای ندادند» گفت: 38.5 درصد به آقای دکتر روحانی رای ندادند؛ این بخش هم کسانی هستند که خواسته هایی دارند که بخش هایی از خواسته های آنها معیشتی، اقتصادی و بخشی از آنها خواسته های سیاسی هست. وظیفه ای که بر دوش دولت آینده و خود مدیر جمهور منتخب قرار می گیرد این است که آن خواسته ها را درک کند، دنبال کند با آنها وارد گفت وگو شود و در واقع آن جریان هم دیده شود و جایی که خواسته هایش باید برآورده شود، دنبال دولت برآورده شدنش باشد، آنجا که باید اغنا شود به آنها توضیح داده شود.

خانیکی با تاکید بر اینکه «به کسانی که در انتخابات همکاری نداشتند هم باید از موضع ملی نگاه کرد»، گفت: این دسته جریانی است که وارد انتخابات نشد، رای نداد، ولی آنها هم بالاخره شهروندان ایرانی هستند، آنها هم انتقادات و انتظاراتی دارند و به خواسته های آنها هم باید توجه کرد.

او با اشاره به نقطه یکسان این سه بخش، ادامه داد: نیاز جامعه امروز بعد از انتخابات، سرمایه اجتماعی کشور عزیزمان ایران را اوج برده است و پتانسیلی در کشور ایجاد کرده که فصل یکسان همه آنها این است که کشور باید به سمت درک پرسشها ملی، گفت وگو و تفاهم بر سر آن پرسشها و همکاری در آنها برود؛ به نظر من سرمایه اجتماعی کشور با این انتخابات ترمیم شد.

انتخابات اخیر صحنه ناکامی رسانه های بزرگ در برابر اینترنت بود / هادی خانیکی

رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات خاطرنشان کرد: تصویر همه آن تخریبی که در دوره انتخابات صورت گرفت این بود که این دولت و مسئولان فعلی کسانی هستند که جز به منافع خودشان فکر نمی کنند، دزدیده اند، خورده اند و اشراف و بی درد هستند ولی رای جامعه نشان داد که چنین چیزی را باور نکرده هست. در واقع به آقای روحانی و دولتش اعتماد کردند که این اعتمادشان خیلی مهم است.

خانیکی با بیان اینکه «درک سه اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی در این انتخابات خیلی مهم است» گفت: یکی اینکه اکثریت جامعه به نظام سیاسی خودشان اعتماد کردند و پشت صندوق های رای آمدند، مشکل کشیدند و با مشکل رای دادند. به عنوان نمونه شنیدم که یک شهروند بلوچ، شناسنامه اش در پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده و جهت رای دادن آمده تهران؛ ساعت 9 رسیده و به علت اینکه صف ها خیلی شلوغ بوده نتوانسته رای بدهد. این کُندی در رای گیری نتیجه اش این بود که کسان زیادی که می درخواست کردند و می توانستند رای بدهند، نتوانستند. این سطح از همکاری بی سابقه هست؛ این همکاری را در سطح شهرهای بزرگ می توانید ببینید. درواقع همخوانی بین شهر و دِه در رای هایشان بی سابقه است.

هادی خانیکی،گفت: خواسته‌ها و مطالباتی در دوران انتخابات مطرح شد و به نظر من یکی از دلایل بلوغ جامعه کشور عزیزمان ایران همین بود که مردم با صراحت، نهایت ادب و با

او با بیان اینکه «صرفاً می درخواست کردند از لحاظ تبلیغاتی تحلیل شود ولی با آن برخوردی که کاندیدای رقیب داشت چنین ناهمگنی را در آرا نمی بینیم» گفت: گرایش عمده در دِه با گرایش عمده در شهرهای بزرگ سازگار است البته در شهرهای کوچک هم اوضاع متفاوتی وجود دارد. این اعتماد به نظام سیاسی و صندوق رای و اوضاع همکاری سیاسی، همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند خیلی توصیه مهمی هست؛ در واقع بالاترین وجه تمایز ما نسبت به کشورهای دیگر در منطقه و حتی نسبت به خیلی از کشورهای مشابه در جهان، برگزاری همین انتخابات آرام و معنادار بود.

این نویسنده و پژوهشگر علوم ارتباطات با اشاره به اعتماد دوم در این انتخابات، گفت: مردم جهت رای خود، به خودشان اعتماد کردند و جهت رای خودشان ارزش قائل بودند و رای ارزش را تعیین کننده می دانستند. در نخستین مرحله در واقع اعتماد کردند که نظام می خواهد ما رای بدهیم و در دومین مرحله خودشان رای دادند.

انتخابات اخیر صحنه ناکامی رسانه های بزرگ در برابر اینترنت بود / هادی خانیکی

خانیکی خاطرنشان کرد: اعتماد سوم اعتمادی بود که مردم به جریان اصلاحات و جریان اعتدال کردند. یعنی به عبارت دیگر به رویکردی رای دادند که کشور را چهار سال اداره کرده با تمام نقدهایی که نسبت به آن وجود داشت و اینکه باید تحرک بیشتری داشته باشد. بعد اعتماد مردم به نظام، اعتماد به خودشان و اعتماد به این جریان فکری به نظر من در این مرحله ترمیم سرمایه اجتماعی در کشور عزیزمان ایران بود.

او ادامه داد: به اعتبار این سرمایه اجتماعی، حتما باید موقعیت کشور عزیزمان ایران در دنیا و منطقه بهتر شده است و موقعیت دولت در حل پرسشها خودش و پاسخگویی به این مطالبات باثبات تر باشد. به نظر من این ظرفیت تازه یک طرفش به دولت و طرف مهم دیگر به جامعه قدرت می دهد. به جریان های سیاسی قدرت می دهد و می توان گفت چشم انداز آینده کشور بهتر از امروز خواهد بود؛ چشم اندازی که در آن هر دو بخش یعنی دولت و جامعه توانمند شوند.

خانیکی با تاکید بر اینکه در جایی که جامعه توانمند شود نقش رسانه ها بسیار مهم هست، گفت: من هر لحظه منتقد نظام ارتباطی و اطلاع رسانی دولت بودم و می گفتم دولت دراین سال ها از ارائه و دفاع از کار خود ناتوان بوده و در این سال های اخیر در خیلی از موارد نه تنها لکنت داشته بلکه الکن هم بوده و بارها هم گفتم که دست اوج را در این میان، رسانه های مخالف دولت داشتند. می توانم بگویم که در این مدت انتخابات همین نظام اطلاع رسانی دولت نشان داد که تحرکی ایجاد شده است و این تحرک و اطلاع رسانی به موقع و پاسخ گویی قسمتی از کاری است که می تواند به دولت کمک کند.

رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات تصریح کرد: شبکه های اطلاع رسانی و گروه های اجتماعی نشان دادند که زبان گویای جامعه و مردم هستند. کاش این همه ذوق و سلیقه و ابتکاری که به وسیله جریان های سیاسی و اجتماعی در انتخابات شکل گرفت مورد مطالعه قرار بگیرد چراکه این خلاقیت، زایندگی و تحرکی که در اطلاع رسانی و در دفاع از حق در تک تک شهروندان ما وجود داشت به نظر من بی نظیر بود. این دوباره غلبه رسانه های اجتماعی بر رسانه های بزرگ بود. جریان اصلاحات و جریان اعتدال تلویزیون را نداشت، رسانه های شرکت یافته و متکی به بودجه ها و شرکت دهی های وسیع را نداشت ولی انصافاً خیلی خوب توانست در انتخابات فعال باشد.

نقشی که آقای خاتمی در انتخابات دارد به عنوان نقش معیار هست؛ هر جامعه ای در هر شرایطی به یک فکر و رویکردی که شاخص آن می شود اعتماد دارد که حتی در پذیرش رسانه ها هم موثر است و این مساله در این انتخابات هم به وضوح خودش را نشان داد

خانیکی رسانه های کوچک و شبکه ها در انتخابات را در جایی موثر خواند که همسو با شخصیت هایی که از نظرشان معیار است و اعتمادی هستند که وجود دارد و گفت: به همین علت یک نوع ادراک پیشین از رسانه وجود دارد که آن ادراک همان حس اعتماد و صداقت است که براساس اش خبر و گزارش پذیرفته می شود. یعنی نقش رهبران افکار را در اینجا می شود دید. نقشی که آقای خاتمی در انتخابات دارد به عنوان نقش معیار هست؛ هر جامعه ای در هر شرایطی به یک فکر و رویکردی که شاخص آن می شود اعتماد دارد که حتی در پذیرش رسانه ها هم موثر است و در این انتخابات هم به وضوح خودش را نشان داد.

او ادامه داد: بیش از رسانه ها، اعتماد به اصلاحات وجود داشت، اعتماد به خاتمی وجود داشت، اعتماد به خود رویکرد کلی دولت وجود داشت. اعتماد به آن رویکرد کلی را بزرگتر از اعتماد و اشخاص و دستگاه ها هم می دیدید.

خانیکی با اشاره به اینکه در این انتخابات بسیاری از منازعات پیشین مطرح شد، گفت: چقدر بحث های فرهنگی در این مناظره ها دیده می شد؟ چقدر بحث به خوبی و بدی اوضاع فرهنگی جامعه پرداخته شد؟ چقدر آنجایی که دولت موفق بود حتی در برنامه های تلویزیونی عنوان قرار گرفت؟ چقدر به تورم پرداختند؟ چقدر به اوضاع سلامت جامعه پرداختند؟ چقدر این پرسش ها به عنوان پرسش جدی مطرح شد؟ پرسش فقط زمانی مطرح می شد که مشخص می شد پاشنه آشیل دولت است.

این پژوهشگر و مدرس ارتباطات با طرح این پرسش که در این انتخابات چقدر در مورد اوضاع روستاها پرسیده شد؟ گفت: روستاها عمدتاً به دولت حسن روحانی رای دادند چون حس کرده بودند که دولت برایشان کاری انجام داده و این احساس ارزش مبنای گزینش خودشان هم بود. البته به علت ضعفی که دولت در این سال ها از نظر اطلاع رسانی داشته، در طول انتخابات برابر رقبا در موضع دفاعی قرار می گرفت؛ یعنی آنها حمله می کردند و باید دفاع می شد و این جزو پارادوکس این انتخابات بود که یک طرف شما با دولت مستقر مواجه هستید و یک طرف آن دولت مستقر در صندلی اتهام نشسته؛ نه در جایی که بتواند از امکانات خودش استفاده کند.

آن بخشی از آرای مکتوب جامعه که رای ارزش را پنهان می کردند کسانی بودند که می درخواست کردند به حسن روحانی رای دهند ولی به علت شدت تبلیغات و عملیات روانی رقیب، دلواپس سرانجام ارزش بودند

خانیکی خاطرنشان کرد: هنگامی که می گوییم باید جهت تحلیل رای یک برنامه مستقل گذاشت جهت این است که متاسفانه به علت شدت، گستردگی و تندی حملاتی که به دولت می شد حتی در سطح رای دهندگان نوعی نگرانی وجود داشت نسبت به اینکه ابراز کنند که به آقای روحانی رای می دهند؛ یعنی آن بخشی از آرای مکتوب جامعه که رای ارزش را پنهان می کردند کسانی بودند که می درخواست کردند به مدیر جمهور مستقر رای بدهند و دلواپس سرانجام ارزش بودند. این نشان می دهد که شدت تبلیغات یا عملیات روانی علیه دولت شدید بود ولی به رغم اینها، جامعه گزینش خودش را کرد.

خانیکی در پاسخ به موضوعی مبنی بر اینکه «اکنون نگرانی از واکنش‌ها جریانی است که از همه نهادهای انتخابی به وسیله مردم کنار گذاشته شده است است» گفت: جزو الزامات دموکراسی است که یک جریان به مخالفان و رقیب خودش هم اطمینان بدهد؛ یعنی آن جریان را دلواپس نکند. به عبارت دیگر هرچقدر یک جریان دموکراتیک، رقیبان و مخالفانش را به بازی دموکراسی تشویق کند به همان نسبت آن جریان موفق و پیروز هست. اعتقاد دارم جزو موفقیت های اصلاحات این بوده که شعارهای مهم خودش آنقدر به گفتمان غالب تبدیل شده است که در تمام مناظره ها و تبلیغات سیاسی رنگ و بوی اصلاحات را می بینید.

شعارهای اصلاح طلبی از سوی جریان رقیب نشان داد گفتمان اصلاحات به گفتمان غالب تبدیل شده است است و این اگر به عنوان روش و برنامه هم از طرف برابر پذیرفته شود می تواند گامی رو به جلو باشد

رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با بیان اینکه «حرف زدن از حقوق شهروندی و دفاع از اینکه گذشته افراد را باید نادیده گرفت.» جزو شعارهای اصلاح طلبی بود که در این انتخابات از سوی جریان رقیب هم بیان شد، گفت: عنوان حمایت تتلو از آقای رئیسی، دفاع از واژه اصلاحات، طرح مباحث و پرسشها توسعه، آزادی ها، زنان، اقوام و موارد مشابه دیگر، همه مباحثی بود که نشان می داد گفتمان اصلاحات به گفتمان غالب تبدیل شده است است و این اگر به عنوان روش و برنامه هم از طرف برابر پذیرفته شود می تواند گامی رو به جلو باشد.

خانیکی تصریح کرد: ولی از طرف دیگر، همانطور که گفتم، طبق آماری که اعلام شده است حدود 38.5 درصد به رقیب دکتر روحانی رای داده اند. بنابراین این 38.5 درصد باید خواسته هایشان کاملاً روشن و براق شده است و پیگیری شود، نهاد و حزب شکل بگیرد و حزب رقیب باشد؛ چراکه این به نفع کشور است و ضرری در این شرایط نیست. یعنی تبدیل شدن هر باندی به حزب، تبدیل شدن هر جریان ذی نفوذی به یک جریان براق و قانونی، گامی رو به جلو است که باید دنبالش بود.

این پژوهشگر و مدرس ارتباطات با بیان اینکه امروز با پشت سر گذاشتن سه انتخابات سمت و سوی گزینش جامعه مشخص هست، گفت: هنگامی که به رغم همه تشتت هایی که در لیست شوراها به وجود آمده باز هم جهت گزینش را می توانید ببنید متوجه می شوید که جامعه گزینش کرده و سمت و سویش مشخص است.

خانیکی تصریح کرد: در روزهای بعد از انتخابات، طرفداران آقای روحانی گویا از نتیجه های گزینش ارزش دلواپس تر بودند تا طرفداران آقای رئیسی. البته این را در تحلیل خود انتخابات هم می شود دید؛ به علت نوعی برخورد شرکت یافته تر سیاسی القای پیروزی در جریان اصولگرا زیاد بود و القای پیروزی در این طرف کمتر. در نتیجه اعتقاد دارم نگرانی یا عدم نگرانی از واکنش‌ها جریان رقیب که کنار گذاشته شده است در برابر رای مردم، براساس واقعیت ها و چیزی که به امر نهادی و قانونی و سیاسی تبدیل می شد معنادار هست؛ نه اینکه انسان در ذهن خودش دلواپس شود.

واژه های کلیدی: سیاسی | اعتماد | رسانه ها | انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs